Мэта і задачы

Праблема школы на 2022/2023 навучальны год: ажыццяўленне метадычнага суправаджэння педагагічных кадраў па павышэнні іх прафесійнага ўзроўня на аснове кампетэнтнаснага падыходу, бесперапыннай самаадукацыі, укаранення ў практыку работы асобасна-арыентаваных тэхналогій навучання, выхавання і развіцця.

Мэта: стварэнне ўмоў для ўдасканалення адукацыйнай прасторы школы ў адпаведнасці з патрэбамі інавацыйнай  эканомікі, адукацыйнымі запытамі грамадзян.

Задачы:

забяспечыць  бяспечныя ўмовы пры арганізацыі адукацыйнага працэсу;

выконваць патрабаванні адукацыйнага стандарту на ўсіх узроўнях адукацыі;

рэалізоўваць выхаваўчы патэнцыял кожнага вучэбнага прадмета;

арыентаваць адукацыйны працэс на асобу навучэнца ў мэтах найбольш поўнага раскрыцця яго здольнасцяў і задавальнення яго адукацыйных патрэбаў;

далучаць вучняў да прадуктыўнай вучэбна-пазнавальнай, сацыяльна значымай дзейнасці;

ствараць умовы для самарэалізацыі і самавызначэння асобы вучня;

працягваць работу па фарміраванні грамадзянскасці і патрыятызму, выхаванню ў вучняў павагі да нацыянальнай культуры, законаў нашай краіны;

фарміраваць у падрастаючага пакалення культуру здаровых паводзін і здароўезберагальнага асяроддзя;

ажыццяўляць прафілактыку сацыяльнага сіроцтва, падлеткавай злачыннасці і безнагляднасці непаўналетніх;

фарміраваць інклюзіўную культуру ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, ствараць безбар'ернае асяроддзе жыццядзейнасці з улікам комплекснага падыходу;

павышаць кампетэнтнасць педагагічных работнікаў праз дзейнасць вучэбна-метадычных аб'яднанняў, павышэння кваліфікацыі, якасную працу атэстацыйных камісій;

працягваць  дзейнасць  класаў (груп) з дапрофільным навучэнцаў на ІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.